Surfa Lugnt

Surfa Lugnt driver ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper och engagemang kring barns och ungas vardag på Internet.

1. Våga vara nyfiken – fråga!

2. Ta en liten stund varje dag och prata om internet med ditt barn! Var där!

3. Spela dataspel, själv och tillsammans med barnet!

4. Våga vara vuxen och sätt gränser tillsammans med ditt barn/ungdom!

5. Var en bra förebild som vuxen!

6. Hjälp till att anmäla om något skulle hända!

Läs Surfa Lugnt:s råd i sin helhet här.