Åldersmärkning

På omslaget av alla spel som är släppta på skiva 2003 eller senare finns en åldersrekommendation.

PEGI:s åldersmärkning (Pan-European Game Information) skapades för att vägleda föräldrar i Europa när de köper dataspel till sina barn. Märkningen lanserades våren 2003 och ersatte ett antal nationella åldersmärkningssystem med ett gemensamt system som numera används i större delen av Europa (30 länder).

Systemet stöds av de stora konsoltillverkarna, bl.a. Sony, Microsoft och Nintendo, samt utgivare av tv- och datorspel i hela Europa. Åldersmärknings- systemet har tagits fram av den europeiska branschorganisationen för tv- och datorspel Interactive Software Federation of Europe (ISFE).

Vad innebär märkningarna?

PEGI-märkningen visas på förpackningens fram- och baksida och anger en av följande åldersgrupper: 3, 7, 12, 16 eller 18.

3_blackMärkningen ger en indikation om spelets lämpighet med hänsyn till skydd av minderåriga. Åldersmärkningen anger inte svårighetsgraden eller hur skicklig man behöver vara för att spela spelet.
Spel med denna åldersmärkning anses lämpliga för alla åldersgrupper. I den mån det förekommer våld handlar det om våld i ett komiskt sammanhang.
Barnet ska inte kunna sätta figurer på skärmen i samband med varelser i verkliga livet, utan de ska vara helt fantasibetonade. Spel i denna kategori får inte innehålla ljud eller bilder som kan vara skrämmande för små barn. De får inte heller innehålla grovt språk, nakenhet eller
referenser till sexuell aktivitet.

3_blackAlla spel som normalt skulle märkas med 3 men som innehåller scener eller ljud som kan vara
skrämmande för små barn placeras i denna kategori. Spel med viss typ av nakenhet kan tillåtas men aldrig i ett sexuellt sammanhang.

 

 

 

3_blackSpel i denna kategori kan innehålla våld av en lite mer explicit karaktär som är riktat mot fantasifigurer. Allt våld mot människoliknande figurer eller igen- kännliga djur ska fortfarande vara icke-explicit. Nakenhet av en något mer explicit karaktär får förekomma. Eventuellt grovt språk måste vara av milt slag och får inte innehålla några sexuella svordomar.

 

 

3_black

Denna märkning används när en våldsskildring (eller sexuell handling) når en nivå som liknar den man kan vänta sig i verkliga livet. Grovt språk, användning av tobak eller droger och skildring av kriminalitet kan före- komma i spel märkta med 16.

 

 

 

3_blackVuxenklassificeringen används när våldet når en nivå där det rör sig om särskilt grova våldsskildringar.

 

 

 

Läs mer om märkningen och dess betydelse här.