Prata

Även i roliga spel kan det hända tråkiga saker, och det kan finnas saker i spelen som barnen behöver prata om. Be barnet berätta om spelen som spelas och lär barnet att vara snäll och visa respekt mot sina medspelare och motspelare. Förklara för barnet att det man säger till andra människor i spelen är lika mycket på riktigt som det man gör och säger på skolgården och i annan lek.